REK-modellen

RELATIONEN bygger på både på verbal samt icke -verbal kommunikation, där den icke-verbala kommunikationen handlar om att läsa av ;
– Kroppsrörelser
– Ansiktsuttryck
– Ljud

När barnet bryr sig om ett djur hjälper det barnet att bry sig om sig själv också. EMPATI utvecklas genom
Kommunikation
Omvårdnad
Samarbete

Att KOMMUNICERA med djur innebär träning i
Konsekvens
Överseende
Förståelse
Tålamod

Translate »
Rulla till toppen