Bakgrund

Rumänien har sedan länge en omfattande gatuhundsproblematik. Många lösa och vilda hundar i både städer och landsbygd. Trots omfattande sterilisering insatser, adoptioner och många hundhägn fortsätter gatuhundar att öka. En bidragande orsak är det dumpas hundar som ägarna tröttnat på. Omänsklig behandling av hundar leder till elak behandling av människor. Detta ökar betydelsen av att bygga empati. 

Med hjälp av Bobbo och hans böcker, utvecklar vi barnens empatiska förmåga.
Genom Bobbo ges barnen möjlighet att upptäcka sin egen förmåga att hjälpa.

Vi arbetar med flertalet förskolor/skolor som vi utbildar i Bobbo Education.
– Bukarest – förskola
– Craiova – förskola/skola
– Rosnov – förskola/skola
– Costisa -förskola/skola

Sedan många år arbetar vi med ett hundhägn, GIA Group Center i Bukarest samt samarbetar med djursjukhuset Center of Hope (COH) och dess grundare.
Bobbo Education har också ett nära samarbete med Djurens Ö som är en stiftelse som arbetar med att ta hand om skadade vilda djur och moderlösa djurungar.

Translate »
Rulla till toppen