Välkommen till Bobbo Education

Världen behöver människor som kan leda med medkänsla samt besitter emotionell intelligens. 

Bobbo Education är ett förhållningssätt för personlig utveckling, mental träning, där kommunikation och frågor är drivande enkla ”verktyg” som är utvecklat speciellt för förskolebarn.                                                                                          

Bobbo Education vägleder barn få en positiv upplevelse samt att bättre kunna hantera sin oro och stress genom att ha fokus på Hur lösa något som för barnet upplevs svårt, problemlösningstänk. Att ställa frågor som Hur – Vem – Vad. Fokus på att här är jag Nu hit Vill/Önskar jag, det finns något som gör det svårt som Hindrar fast jag vet vem/vad som kan hjälpa, vilka Resurser som finns.

Bobbo Education vägleder barnet att utveckla ett reflekterande tänk kring viktiga livsfrågor. Samt tro på sin egen förmåga stärka sin självkänsla och kunna uttrycka sina önskningar.

Bobbo Education vill medvetandegöra barnets inre förmågor, minska barnets rädslor inför det som är nytt, utveckla sinnets språk, upptäcka sina känslor.

Bobbo

Böckerna om Bobbo handlar om gatuhunden Bobbo och hans hårda tuffa liv på Rumäniens gator. Barnet får upptäcka det är möjligt att förändra Bobbos liv.
Bobbo vägleder barnet med:

1. Problemlösning – fokus på Hur
2. Multipla perspektiv – att kunna leva sig in i en annan persons situation
3. Empati – att hjälpa någon i nöd
4. Kraften i de 5 stegen – vad hände, vad lärde jag mig
5. Det egna ansvaret i ett möte – bemötande

Följande utvecklar barnet när de arbetar med Bobbo Education:
1. Blir mer empatiska
mot djur mot kompisar
2. Utvecklar sina ansvarsmuskler
lär sig ta eget ansvar samt andra
3. Ökar sin självkänsla
barnet känner den klarar av att ta hand om ett djur, blir stolt och detta ökar barnets självkänsla
4. Lär sig bli omtänksam
övar hur beröra varsamt
5. Blir lugnare
oxytocinets utsöndring ökar
6. Tryggare
en hund ger trygghet samt tröst utan att använda ord
7. Konsekvenshantering
får hunden ingen mat- hunden svälter hunden lämnas ensam länge- ledsen och orolig
6. Tryggare

Bilder ifrån Förskolor i Rumänien och Kulskolan i Sverige som använder "Bobbo material".

Translate »
Scroll to Top